BEŞİKTAŞ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 23 ARALIK’TA

3 buyukler besiktas genel kurul 2

Beşiktaş Kulübü, olağan genel kurul toplantısı için çağrı yaptı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, siyah-beyazlıların olağan genel kurulu 23 Aralık saat 10.30’da Vodafone Park’ta gerçekleşecek.

Beşiktaş Kulübü, olağan genel kurul toplantısı için çağrı yaptı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, siyah-beyazlıların olağan genel kurulu 23 Aralık saat 10.30’da Vodafone Park’ta gerçekleşecek. Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan toplantı çağrısında şu ifadeler kullanıldı:

BEŞİKTAŞ FUTBOL A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA ÇAĞRI İLANI

Şirketimiz 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap dönemi çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 23.12.2020 günü saat 10.30’da, Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Vodafone Park Beşiktaş İstanbul adresindeki Vodafone Park Basın Toplantı odasında yapılacaktır.

3 buyukler besiktas genel kurul

SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap dönemine ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu’nun 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin önerisi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve gündem maddeleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notları genel kurul toplantısından en az üç hafta önce

Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No: 1 Vodafone Park Dolmabahçe Girişi Kat:-2 İç Kapı No: 1113 Beşiktaş İstanbul adresindeki şirket merkezinde, şirketimizin http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/ adresindeki şirket internet sitesinde ve merkezi kayıt kuruluşunun elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

23 ARALIK SAAT 10.30’DA VODAFONE PARK’TA

Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak isteyen pay sahiplerimizin merkezi kayıt kuruluşunun kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Toplantıya katılan hak sahipleri ve temsilcilerine ilişkin ‘pay sahipleri listesi’ toplantı başlamadan önce Elektronik Genel Kurul Sistemi’nden alınır.

‘Pay sahipleri listesi’ hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında kullanılır. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

3 buyukler besiltas genel kurul 3

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, Ticaret Bakanlığı’nın 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik’ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan veya Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri’nden bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamamaktadır.

Bu çerçevede, Genel Kurul Toplantısı’na katılmak isteyen ortaklarımızın, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı’na şahsen katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekli ve yeterlidir.

Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Ayrıca inceleyebilirsiniz

3buyukler ryan kent ingiltereye geri donmeye hazirlaniyor

Ryan Kent İngiltere’ye Geri Dönmeye Hazırlanıyor

Fenerbahçe, geleceğe umutlu bakıyor. Sarı lacivertli takım, son olarak, Süper Lig’de Hatayspor ile karşı karşıya …